VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Chụp ảnh số với nước da đẹp hơn | 4 Youtube videos

Hướng dẫn chụp ảnh kỹ thuật số để nước da chủ thể đẹp hơn.

Digital Photography Lesson – Skin tones part 1 of 4
_ Phần 1

Digital Photography Lesson – Skin tones part 2 of 4
_ Phần 2

Digital Photography Lesson – Skin tones part 3 of 4
_ Phần 3

Digital Photography Lesson – Skin tones part 4 of 4
_ Phần 4

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT
(Đang cập nhật)

VinaCamera.com
2008-2010

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn