Pháo hoa 10-10-2014

█ 12/10/2014 06:55 | █ 2,687x | █ THỂ LOẠI KHÁCĐƯỜNG PHỐ     

PHÁO HOA MỪNG 60 NĂM GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI 10-10-1954/2014

- Kích vào ảnh để xem kích cỡ lớn hơn.

2014-10-10_Fireworks_DSC1371es

2014-10-10_Fireworks_DSC1356es

2014-10-10_Fireworks_DSC1367es

2014-10-10_Fireworks_DSC1378es

2014-10-10_Fireworks_DSC1382es

2014-10-10_Fireworks_DSC1390es

2014-10-10_Fireworks_DSC1393es

2014-10-10_Fireworks_DSC1383es

2014-10-10_Fireworks_DSC1363es

2014-10-10_Fireworks_DSC1375es

2014-10-10_Fireworks_DSC1376es

2014-10-10_Fireworks_DSC1381es

2014-10-10_Fireworks_DSC1389es

Photographer: Phương Trần


VinaCamera.com
2008-2022

TOPICON LÊN ĐẦU TRANG | BLOG | HỌC NHIẾP ẢNH | FACEBOOK CLUB | VINACAMERA.COM

Comments are closed.


by Bliss Drive Review