2014-10-10_Fireworks_DSC1371es

Pháo hoa 10-10-2014

2013-11-23_CowRace_03

Hội Đua Bò Bảy Núi

Hanoi_Fisheye_VinaCamera_2_slide

Cong Cong Hà Nội

2014-02-16_HorseRace_DongMo_VinaCamera_2

Hội Đua Ngựa (DT Mông)

TOPICON LÊN ĐẦU TRANG | BLOG | HỌC NHIẾP ẢNH | FACEBOOK CLUB | VINACAMERA.COM

by Bliss Drive Review