ĐĂNG ẢNH

Bạn có những bộ ảnh đẹp và muốn đăng tại đây?

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ghi dưới chân website này, hoặc gửi thẳng bộ ảnh của bạn tới địa chỉ: contact@vinacamera.com. Chúng tôi sẽ duyệt và liên hệ với bạn trước khi đăng ảnh bạn gửi.

2013-01-01_HoiAn_1ss

Qui định đăng ảnh

  1. Ảnh được đăng phải là ảnh có bản quyền, do chính người chụp hoặc người có bản quyền gửi và đề nghị đăng ảnh. Không gửi ảnh sưu tập trên các trang web, các nguồn khác và ảnh của người khác;
  2. Bộ ảnh cần có thông tin tóm tắt: Tiêu đề của bộ ảnh, Tác giả, Giới thiệu bộ ảnh (dài nhất 100 chữ), địa điểm chụp, các thông tin khác liên quan;
  3. Người gửi cần giới thiệu đầy đủ họ và tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ nơi ở, họ tên tác giả của ảnh (nếu khác với người gửi). Ảnh cũng nên có chữ ký (watermark) trên ảnh để bảo vệ bản quyền của tác giả;
  4. Toàn bộ ảnh cần có định dạng JPEG/JPG, và có kích thước cạnh dài (chiều ngang nếu ảnh ngang, chiều dọc nếu ảnh dọc) của ảnh ngắn nhất là 1024 pixels và dài nhất là 1280 pixels (Nếu lớn hơn kích thước qui định, ảnh sẽ được đặt lại kích thước trước khi dăng);
  5. Ảnh được gửi tới VinaCamera.com sẽ được kiểm duyệt về nội dung và tính nghệ thuật trước khi được đăng. VinaCamera.com giữ quyền đăng hoặc không (từ chối) đăng các bộ ảnh gửi yêu cầu đăng;
  6.  VinaCamera.com có toàn quyền trong việc quyết định thời gian đăng, thời gian chấm dứt đăng (trong đó có việc nhận được yêu cầu ngừng đăng của tác giả, người xuất hiện trong ảnh và các yêu cầu liên quan khác), cũng như thời gian lưu trữ ảnh trên website này.

Cách gửi ảnh tới VinaCamera.com

  1. Gửi thẳng ảnh đến địa chỉ email contact@vinacamera.com;
  2. Tải ảnh lên các trang miễn phí như FileBuck.it (kích mở) và gửi đường dẫn tải tệp ảnh tới email contact@vinacamera.com (kèm theo mật khẩu giải nén nếu là tệp nén rar/zip có mật khẩu).

VinaCamera.com
2008-2014
by Bliss Drive Review