Có nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến giúp bạn nạp ảnh từ máy tính, chỉnh sửa ảnh ngay trên trình duyệt và lưu tệp ảnh chỉnh sửa trở lại máy tính của mình. VinaCamera.com giới thiệu một danh sách nhỏ những công cụ như vậy.

1. PIXLR

VinaCamera Imaging

Với nhiều công cụ mạnh, khái niệm thanh công cụ gần giống Photoshop với các tiện ích chỉnh sửa ánh sáng, màu sắc, áp dụng các bộ lọc màu, các hiệu ứng, v.v… Pixlr là một công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến khá thú vị và tiện lợi.

- Địa chỉ: http://pixlr.com/editor/

2. PICMAGICK

VinaCamera Imaging

Với các công cụ: cúp cắt ảnh, xoay ảnh, chỉnh sửa mắt đỏ, màu sắc, làm mịn da, làm nét hay mịn ảnh, chuyển đổi ảnh sang đen trắng và tạo hiệu ứng huyền ảo

- Địa chỉ: http://www.picmagick.com/app/

3. SUMOPAINT

- Địa chỉ: http://www.sumopaint.com/app/

4. SPLASHUP

- Địa chỉ: http://www.splashup.com/splashup/

VinaCamera.com
2008-2013