VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery
Thật đáng tiếc !!!

Trình duyệt của bạn đang chặn các quảng cáo tài trợ cho sự tồn tại và phát triển của VinaCamera.com.

:'-(((

Hệ thống máy ảnh Sony không gương lật E-mount

Sony Alpha MILC E-mount Cameras

Sony MILC Full-frame sử dụng ống kính ngoàm E-mount

 • a7 – ILCE-7 | 2013-10 | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7R – ILCE-7R | 2013-10 | CMOS, Exmor HD, 36.4 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7S – ILCE-7S | 2014-04 | CMOS, Exmor HD, 12.2 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7 II – ILCE-7M2 | 2014-11 | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7R II – ILCE-7RM2 | 2015-06 | BSI CMOS, Exmor R HD, 42.4 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7S II – ILCE-7SM2 | 2015-09 | CMOS, Exmor HD, 12.2 MP | α (Alpha) E-mount
 • a9 – ILCE-9 | 2017-04 | Full-frame | CMOS, Exmor HD, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount

Sony MILC Crop 1.5x sử dụng ống kính ngoàm E-mount

 • a3000 – ILCE-3000 | 2013-08 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount
 • a5000 – ILCE-5000 | 2014-01 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount
 • a6000 – ILCE-6000 | 2014-02 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a3500 – ILCE-3500 | 2014-03 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount
 • a5100 – ILCE-5100 | 2014-08 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a6300 – ILCE-6300 | 2016-02 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount
 • a6500 – ILCE-6500 | 2016-10 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount

________

Sony NEX

Sony NEX-3 (2010), Sony NEX-5 (2010), Sony NEX-C3 (2011), Sony NEX-5N (2011), Sony NEX-7 (2011), Sony NEX-F3 (2012), Sony NEX-5R (2012), Sony NEX-6 (2012), Sony NEX-3N (2013), Sony NEX-5T (2013).

________
*MILC: Máy ảnh không gương lật ống kính rời
**Full-frame: Cảm biến toàn khổ
***Crop: Cảm biến cúp nhỏ (nhỏ hơn toàn khổ)

VinaCamera.com
2008-2017

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn