Sony Alpha MILC E-mount Cameras

VinaCamera Imaging

Sony MILC Full-frame sử dụng ống kính ngoàm E-mount

 • 2013-10 – a7: ILCE-7 | FF | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2013-10 – a7R: ILCE-7R | FF | CMOS, Exmor HD, 36.4 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2014-04 – a7S: ILCE-7S | FF | CMOS, Exmor HD, 12.2 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2014-11 – a7 II: ILCE-7M2 | FF | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2015-06 – a7R II: ILCE-7RM2 | FF | BSI CMOS, Exmor R HD, 42.4 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2015-09 – a7S II: ILCE-7SM2 | FF | CMOS, Exmor HD, 12.2 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2017-04 – a9: ILCE-9 | FF | CMOS, Exmor HD, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2017-10 – a7R III: ILCE-7RM3 | FF | CMOS, Exmor R, 42.4 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2018-02 – a7 III: ILCE-7M3 | FF | CMOS, Exmor R, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount | LinkSony MILC Crop 1.5x sử dụng ống kính ngoàm E-mount

 • 2013-08 – a3000: ILCE-3000 | APS-C | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2014-01 – a5000: ILCE-5000 | APS-C | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2014-02 – a6000: ILCE-6000 | APS-C | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2014-03 – a3500: ILCE-3500 | APS-C | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2014-08 – a5100: ILCE-5100 | APS-C | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2016-02 – a6300: ILCE-6300 | APS-C | CMOS, Exmor, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount | Link
 • 2016-10 – a6500: ILCE-6500 | APS-C | CMOS, Exmor, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount | Link

* Hệ số cúp nhỏ: Sony APS-C crop 1.5x

- Xem thêm: Hệ thống ống kính Sony E-mount
________

Sony NEX

Sony NEX-3 (2010), Sony NEX-5 (2010), Sony NEX-C3 (2011), Sony NEX-5N (2011), Sony NEX-7 (2011), Sony NEX-F3 (2012), Sony NEX-5R (2012), Sony NEX-6 (2012), Sony NEX-3N (2013), Sony NEX-5T (2013).

Tham khảo thêm thông tin tại đây.

________
*MILC: Máy ảnh không gương lật ống kính rời
**Full-frame: Cảm biến toàn khổ
***Crop: Cảm biến cúp nhỏ (nhỏ hơn toàn khổ)

VinaCamera.com
2008-2017