VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery

Hệ thống máy ảnh Sony không gương lật E-mount

Sony Alpha MILC E-mount Cameras

Sony MILC Full-frame sử dụng ống kính ngoàm E-mount

 • a7 – ILCE-7 | 2013-10 | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7R – ILCE-7R | 2013-10 | CMOS, Exmor HD, 36.4 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7S – ILCE-7S | 2014-04 | CMOS, Exmor HD, 12.2 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7 II – ILCE-7M2 | 2014-11 | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7R II – ILCE-7RM2 | 2015-06 | BSI CMOS, Exmor R HD, 42.4 MP | α (Alpha) E-mount
 • a7S II – ILCE-7SM2 | 2015-09 | CMOS, Exmor HD, 12.2 MP | α (Alpha) E-mount
 • a9 – ILCE-9 | 2017-04 | Full-frame | CMOS, Exmor HD, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount

Sony MILC Crop 1.5x sử dụng ống kính ngoàm E-mount

 • a3000 – ILCE-3000 | 2013-08 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount
 • a5000 – ILCE-5000 | 2014-01 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount
 • a6000 – ILCE-6000 | 2014-02 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a3500 – ILCE-3500 | 2014-03 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 20.1 MP | α (Alpha) E-mount
 • a5100 – ILCE-5100 | 2014-08 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor HD, 24.3 MP | α (Alpha) E-mount
 • a6300 – ILCE-6300 | 2016-02 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount
 • a6500 – ILCE-6500 | 2016-10 | Crop 1.5x | CMOS, Exmor, 24.2 MP | α (Alpha) E-mount

________

Sony NEX

Sony NEX-3 (2010), Sony NEX-5 (2010), Sony NEX-C3 (2011), Sony NEX-5N (2011), Sony NEX-7 (2011), Sony NEX-F3 (2012), Sony NEX-5R (2012), Sony NEX-6 (2012), Sony NEX-3N (2013), Sony NEX-5T (2013).

________
*MILC: Máy ảnh không gương lật ống kính rời
**Full-frame: Cảm biến toàn khổ
***Crop: Cảm biến cúp nhỏ (nhỏ hơn toàn khổ)

VinaCamera.com
2008-2017

Phản hồi đóng

Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

Học nhiếp ảnh tại VinaCamera.com