Hệ thống thân máy ảnh Canon DSLR

List of Canon EOS DSLRs with User’s guide / manual

Kèm đường dẫn tải sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon EOS (toàn bộ bằng tiếng Anh) và tải firmware cập nhật cũng như phần mềm hỗ trợ Canon EOS.

canon-eos-dslr_PID6657

FF = Canon Full-frame sensor camera
APS-C = Canon APS-C/crop sensor (1.6x) camera
APS-H = Canon APS-H/crop sensor (1.3x) camera

Xem thêm: Máy ảnh không gương lật Canon EOS M Series

VinaCamera.com
2008-2017