VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Hệ thống thân máy ảnh Canon EOS DSLR

Hệ thống thân máy ảnh Canon DSLR

List of Canon EOS DSLRs with User’s guide / manual

Kèm đường dẫn tải sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh Canon EOS (toàn bộ bằng tiếng Anh) và tải firmware cập nhật cũng như phần mềm hỗ trợ Canon EOS.

canon-eos-dslr_PID6657FF = Canon Full-frame sensor camera
APS-C = Canon APS-C/crop sensor (1.6x) camera
APS-H = Canon APS-H/crop sensor (1.3x) camera

Xem thêm: Máy ảnh không gương lật Canon EOS M Series

VinaCamera.com
2008-2017

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn