Hệ thống thân máy ảnh Nikon DSLR

List of Nikon DSLRs with User’s guide / manual

Kèm đường dẫn tải sách hướng dẫn sử dụng máy ảnh Nikon DSLR (toàn bộ bằng tiếng Anh) và tải firmware cập nhật cũng như phần mềm hỗ trợ Nikon DSLR.

nikon-dslr-timeline_PID6629

* Điểm đánh giá cảm biến do DxO Mark thực hiện
- Điểm đánh giá chung (bits/EVs/ISO): bits (độ sâu màu cho chụp chân dung), EVs (dải sáng cho chụp phong cảnh), ISO (nhiễu ít trong điều kiện thiếu sáng với ISO cao)

- FX = Nikon Full-frame sensor camera
- DX = Nikon APS-C/crop sensor (1.5x) camera

VinaCamera.com
2008-2017