Một trong những ưu điểm của Photoshop là hệ thống phím nóng (keyboard shortcuts) giúp người sử dụng nhanh chóng tiếp cận các công cụ và thao tác, tạo điều kiện sử dụng hiệu quả.

VinaCamera Imaging

Nhiều phím nóng là các tổ hợp phím kết hợp với các phím Ctrl/Cmd và ALt/Opt (PC/Mac).

Sau đây là các bảng liệt kê phím nóng trong Photoshop. Để sử dụng, tìm phiên bản phù hợp và tải tệp PDF cho Photoshop cài trên Windows/PC hoặc trên Mac. Có thể bạn sẽ phải kích chuột phải và chọn “Save Target As” để tải tệp PDF về máy mà không đọc trên trình duyệt. Nếu chưa có chương trình đọc PDF, bạn có thể tải và cài đặt tại đây: Adobe Reader.

Adobe Photoshop CS4 New!

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (June 9, 2009)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for:
PDF PC (45 KB) or PDF Mac (45 KB)

Keyboard Shortcuts Presets (October 31, 2008)

Download as: ZIP PC/Mac (3 KB) or  MXP PC/Mac (3 KB)

Adobe Photoshop CS3

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (July 6, 2007)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for: PDF PC (43 KB) or PDF Mac (42 KB)

Keyboard Shortcuts Presets (June 23, 2007)

Download for: ZIP PC/Mac (3 KB)

Adobe Photoshop CS2

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (Nov 13, 2005)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for: PDF PC (51 KB) or PDF Mac (50 KB)

Keyboard Shortcut Presets (Nov 13, 2005)

Download for: ZIP PC/Mac (9 KB)

Adobe Photoshop CS

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (Mar 3, 2005)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for: PDF PC (49 KB) or PDF Mac (49 KB)

Keyboard Shortcuts Presets (Mar 3, 2005)

Download for: ZIP PC/Mac (2 KB)

Adobe Photoshop 7

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (May 5, 2002)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for: PDF PC (32 KB)

Adobe Photoshop 6

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (Feb 17, 2002)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for: PDF PC (31 KB)

Adobe Photoshop 5

Keyboard Shortcuts Cheat Sheet (Jul 25, 2000)
Phím nóng theo thứ tự A-Z có menu hỗ trợ.

Download for: PDF PC (74 KB)

Nguồn:  Photoshop Keyboard shortcuts

VinaCamera.com
2008-2011