CoffeeCup Free Image Viewer làm một phần mềm miễn phí chạy nhanh, nhiều tính năng mạnh và dễ sử dụng phục vụ cho việc duyệt và xem ảnh cũng như gửi ảnh qua email, qua giao thức truyền tệp tin FTP và có chức năng nén (zip) nhiều ảnh thành một tệp nén zip để gửi cùng lúc nhiều ảnh tới bạn bè, đẩy lên website của bạn – tất cả đều thực hiện trên giao diện của phần mềm.

VinaCamera Imaging VinaCamera Imaging VinaCamera Imaging
VinaCamera Imaging VinaCamera Imaging VinaCamera Imaging
VinaCamera Imaging VinaCamera Imaging VinaCamera Imaging

Ảnh được chia làm 9 phần sử dụng CoffeeCup Image Viewer

Phần mềm này hỗ trợ duyệt và xem 35 định dạng ảnh khác nhau, đủ dùng trong mọi tình huống của người đam mê ảnh số. Phần mềm cũng hỗ trợ tạo các ảnh nhỏ đại diện (thumbnails) cho một nhóm ảnh chỉ qua thao tác một click chuột.

CoffeeCup Free Image Viewer hỗ trợ một cơ chế gửi email trực tiếp từ cửa sổ của phần mềm, hỗ trợ đẩy ảnh lên website thông qua giao thức FTP (file transfer protocol) và các chức năng nén nhỏ ảnh. Bạn có thể dễ dàng gửi cùng lúc một loạt ảnh qua email, đăng ảnh lên website và tạo tệp nén zip nhiều ảnh. Phần mềm giúp duyệt ảnh theo các thư mục khác nhau, tìm kiếm ảnh trên máy tính và tạo các trang HTML hiển thị các ảnh nhỏ thumbnails. Đặc biệt, phần mềm còn có công cụ chia cắt một ảnh thành các ảnh nhỏ và tạo mã HTML hiển thị các ảnh nhỏ thành một ảnh liền nhau như ảnh gốc, giúp người sở hữu trang web đăng ảnh nhưng bảo vệ được bản quyền hình ảnh do khi tải về máy, người dùng chỉ nhận được các “mảnh” nhỏ của ảnh gốc (Xem thử ảnh đăng trong bài này đã được cắt thành 9 mảnh).

Xem thêm và tải phần mềm CoffeeCup Free Image Viewer tại đây:
http://www.coffeecup.com/image-viewer/

VinaCamera.com
2008-2011