VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Bộ sách nhiếp ảnh của Photo Workshop

The Photo Workshop Book Series from Wiley

Photographing ChildrenDigital Infrared PhotographyMacro Photography
- Chụp ảnh trẻ em
- Chụp ảnh hồng ngoại
- Chụp ảnh vi vật phóng to

HDR PhotographyPortrait and Candid PhotographyPhotos That Inspire
- Chụp ảnh HDR
- Chụp ảnh chân dung và “bí mật”
- Ảnh tạo cảm hứng cho người xem

CompositionExposureLighting
- Tạo bố cục
- Phơi sáng
- Ánh sáng nhiếp ảnh

Canon EOS Digital RebelCanon EOS Digital PhotographyDigital Black and White Photography
- Chụp ảnh với Canon EOS
- Canon EOS và ảnh số
- Chụp ảnh đen trắng

Bản chỉnh sửa bổ sung lần 2 (2nd Editions)

Photographing Children 2nd Edition Exposure 2nd Edition

Xem từ trang gốc: The Photo Workshop Book Series from Wiley!
Photo Workshop: Trang chủ

VinaCamera.com
2008-2011

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn