Pháo hoa Quốc Khánh 2-9-2010
Địa điểm: Hồ Gươm, Hà Nội

VinaCamera Imaging

Pháo hoa Quốc Khánh 2010

Fireworks – Vietnam’s Independence Day (Sep 2nd) 2010
Location: Hoan Kiem Lake, Hanoi