Một vài hình ảnh Trống đồng mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long trưng bày tại
Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội từ 29/8/2010 – 3/9/2010.

VinaCamera Imaging

Trống đồng mừng Đại lễ

Bronze drums to celebrate the 1000th Anniversary of Thang Long (Hanoi)
Displayed at the Temple of Literature – The first national university of Vietnam (Hanoi), August 29th – September 3rd, 2010.

VinaCamera.com
2008-2010