VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

15 ống kính khủng và đắt khủng khiếp nhất thế giới

15 MOST EXPENSIVE LENS IN THE WORLD

CÁC ỐNG KÍNH QUÍ HIẾM

VinaCamera Imaging
1. LEICA APO-TELYT-R 1:5.6/1600mm | Giá: ~ $2000000 (2 triệu USD. Bạn không hề nhìn nhầm!)

VinaCamera Imaging

2. Sigma APO 200-500 F/2.8 | Giá: ~ $29000 (USD)

VinaCamera Imaging
3. Nikkor MF 1200-1700mm f/5.6~8.0s P ED IF | Giá: ???

VinaCamera Imaging
4. Canon EF 1200mm f/5.6 L USM Lens | Giá: ~ $141000 (USD)

VinaCamera Imaging
5. Canon EF 800mm f/5.6L IS USM | Giá: ~ $14000 (USD)

CÁC ỐNG KÍNH THÔNG THƯỜNG

VinaCamera Imaging
6. Nikon AF-S 600mm f/4 G IF ED VR | Giá: ~ $12200 (USD)

VinaCamera Imaging
7. Canon EF 600mm f/4L IS USM | Giá: ~ $11500 (USD)

VinaCamera Imaging
8. Nikon AF-S 400mm f/2.8 G IF ED VR | Giá: ~ $10500 (USD)

VinaCamera Imaging
9. Nikon AF-S 500mm f/4 G ED VR | GIá: ~ $10000 (USD)

VinaCamera Imaging
10. Nikon AF-S 500mm f/4D IF-ED II | Giá: ~ $9600 (USD)

VinaCamera Imaging
11. Canon EF 500mm f/4L IS USM | Giá: ~ $8800 (USD)

VinaCamera Imaging
12. Canon EF 400mm f/4L DO IS USM | Giá: ~ $8000 (USD)

VinaCamera Imaging
13. Nikon AF-S 300mm f/2.8G IF-ED AF-S VR | Giá: ~ $6300 (USD)

VinaCamera Imaging
14. Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Giá: ~ $6200 (USD)

VinaCamera Imaging
15. Nikon AF-S 200mm f/2 IF ED VR | Giá: ~ 56000 (USD)

VinaCamera.com
2008-2010

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn