VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

128, 88, 74, hay 68 triệu đồng?

Nikon D4 @ 128 triệu

VinaCamera Imaging

Canon EOS 5D Mark III @ 88 triệu

VinaCamera Imaging

Nikon D800E @ 74 triệu

VinaCamera Imaging

Nikon D800 @ 68 triệu

VinaCamera Imaging

Mọi lựa chọn dường như đều là hoàn hảo, và là ước mơ của dân nhiếp ảnh 2012.

VinaCamera.com
2008-2012

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn