VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery
Thật đáng tiếc !!!

Trình duyệt của bạn đang chặn các quảng cáo tài trợ cho sự tồn tại và phát triển của VinaCamera.com.

:'-(((

128, 88, 74, hay 68 triệu đồng?

Nikon D4 @ 128 triệu

Canon EOS 5D Mark III @ 88 triệu

Nikon D800E @ 74 triệu

Nikon D800 @ 68 triệu

Mọi lựa chọn dường như đều là hoàn hảo, và là ước mơ của dân nhiếp ảnh 2012.

VinaCamera.com
2008-2012

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.com