Nikon D4 @ 128 triệu

VinaCamera Imaging

Canon EOS 5D Mark III @ 88 triệu

VinaCamera Imaging

Nikon D800E @ 74 triệu

VinaCamera Imaging

Nikon D800 @ 68 triệu

VinaCamera Imaging

Mọi lựa chọn dường như đều là hoàn hảo, và là ước mơ của dân nhiếp ảnh 2012.

VinaCamera.com
2008-2012