Bảng giá tham khảo các loại ống kính Nikon (Nikkor) có bán tại thị trường Việt Nam.

VinaCamera Imaging

ỐNG KÍNH NIKON KINH TẾ NHẤT
Nikkor AF 50mm f/1.8 D
Chất lượng hình ảnh: 3.5/5
Chất lượng kết cấu: 3/5
Giá / Hiệu quả sử dụng: 5/5
Giá: ~ 2,3 triệu VND

ỐNG KÍNH NIKON ĐẮT NHẤT
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G ED II
Chất lượng hình ảnh: 4/5
Chất lượng kết cấu: 5/5
Giá / Hiệu quả sử dụng: 3.5/5
Giá: ~ 47,5 triệu VND


VinaCamera Imaging
Nikon AF 35mm f/2D
~ 6,2 triệu VND
VinaCamera ImagingNikon AF-S DX 35mm f/1.8G
~ 4,2 triệu VND
VinaCamera ImagingNikon AF-S 50mm f/1.4G
~ 10,9 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF DC 105mm f/2D
~ 19,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF DX 10.5mm f/2.8G ED
(Fisheye) ~ 12,9 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF Fisheye 16mm f/2.8D
~ 14,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF Micro 60mm f/2.8D
~ 8,9 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 20mm f/2.8D
~ 10 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 24mm f/2.8D
~ 8,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 28mm f/2.8D
~ 5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 50mm f/1.4D
~ 5,7 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 50mm f/1.8D
~ 2,3 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 85mm f/1.4D IF
~ 20,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 85mm f/1.8D
~ 7,6 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 24-85mm f/2.8-4D IF
~ 11,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikon AF 80-200mm f/2.8D ED
~ 19,6 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED
~ 19 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S DX VR 85mm f/3.5G ED
(Micro) ~ 11 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 16-85mm f/3.5-5.6G ED
(DX VR) ~ 13 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 18-105mm f/3.5-5.6G ED
(DX VR) ~ 6,2 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G ED II
(IF DX VR) ~ 15,3 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G
(DX VR) ~ 2,8 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G ED II
(DX) ~ 1,8 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 55-200mm f/4-5.6G IF-ED
(DX VR) ~ 4,6 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED
~ 21,3 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED
~ 26,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
(DX) ~ 5,8 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 55-200mm f/4-5.6 G ED
(DX) ~4 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S Micro 60mm f/2.8G ED
~ 11 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 14-24mm f/2.8G ED
~ 35,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 24-70mm f/2.8G ED
~ 35,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED
~ 21,4 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 70-200mm f/2.8G ED II
(VR) ~ 47,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 105mm f/2.8G IF-ED
(VR Micro) ~16,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
(VR) ~ 11,2 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
(VR) ~10,3 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED
~ 26,4 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED
(DX) ~ 5,9 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
(AF) ~ 5,3 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 70-200mm f/2.8G IF-ED
(VR) ~35,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED
~25,5 triệu VND
VinaCamera Imaging
Nikkor AF 70-300mm f/4-5.6G
~ 2,1 triệu VND
VinaCamera Imaging
AF-S 500mm f/4D IF-ED II
~ $11000 USD
Nikon lens Nikon lens
VinaCamera.com
2008-2010
• Giá cả thay đổi hàng ngày.
• Khảo giá kỹ trước khi mua.
• Giá liệt kê có tính tham khảo.
• Giá có thể cho ống đã tút lại.

VinaCamera.com
2008-2010