Noah Kalina trong suốt 6 năm trời, mỗi ngày đã tự chụp ảnh mình và video clip ghép ảnh của anh đã được hàng triệu người xem.

Youtube » Noah takes a photo of himself every day for 6 years.

VinaCamera.com
2008-2012