VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery
Thật đáng tiếc !!!

Trình duyệt của bạn đang chặn các quảng cáo tài trợ cho sự tồn tại và phát triển của VinaCamera.com.

:'-(((

Mỗi ngày tự chụp 1 ảnh trong suốt 6 năm liền

Noah Kalina trong suốt 6 năm trời, mỗi ngày đã tự chụp ảnh mình và video clip ghép ảnh của anh đã được hàng triệu người xem.

Youtube » Noah takes a photo of himself every day for 6 years.

VinaCamera.com
2008-2012

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn