Mời các bạn tiếp tục kiểm tra kiến thức về nhiếp ảnh của mình với Trắc nghiệm Nhiếp ảnh #3 của VinaCamera.com.

Trắc nghiệm bao gồm 10 câu hỏi có nội dung về:

VinaCamera Imaging
  • Sử dụng đèn ảnh
  • Tạo ánh sáng dịu
  • Các thiết bị đánh đèn
  • Thiết bị đo sáng
  • Một vài nội dung khác


Bạn có thể nhấn F5 để làm lại.

Hãy đón xem và tham gia các trắc nghiệm khác về nhiếp ảnh của VinaCamera.com.

» Trắc nghiệm nhiếp ảnh #2

VinaCamera.com
2008-2012