Trong một nghiên cứu nhỏ, Nikon tiến hành tìm hiểu “con mắt nhiếp ảnh gia” bằng cách bố trí các nhiếp ảnh gia, cả chuyên nghiệp và không chuyên, đeo kính ghi hình lại cách quan sát và góc nhìn khi chụp ảnh của họ tại một địa điểm du lịch đông đúc.

Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa con mắt của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trong video clip dưới đây.


Ghi chú:
Amateur = Không chuyên, a-ma-tơ
Professional = Chuyên nghiệp

Bạn có nhận xét gì?

Nhận xét của VinaCamera.com: Phần lớn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cúp hình chặt hơn vào chủ thể muốn chụp, với bố cục chặt chẽ và loại bỏ các chi tiết thừa có thể làm người xem mất tập trung vào bức ảnh. Người chụp ảnh không chuyên thường “tham” nên đưa vào khuôn hình không gian rộng hơn, hậu cảnh nhiều chi tiết hơn và như vậy làm “loãng” chủ thể chính của ảnh.

VinaCamera.com
2008-2012