Photoshop: Tạo gam màu hiện đại và phong cách cho bức ảnh trong 5 phút

Các bước thực hiện

VinaCamera Imaging

1. Mở ảnh bằng Photoshop. Trên thanh công cụ lớp ảnh (Layer), ảnh gốc này sẽ là lớp nền (Background)

2. Nhân lớp nền thành 3 lớp khác nhau bằng cách kích chuột phải vào lớp nền (Background) và nhấn nhân đôi (Duplicate). Ở đây ta gọi các lớp mới tạo là Layer 1, 2, 3. Layer 1 nằm sát lớp nền, sau đó đến Layer 2 và trên cùng là Layer 3.

3. Chọn Layer 1 và giảm cường độ màu của lớp này cho dịu bớ: Vào Image > Adjustments > Hue/Saturation và kéo thanh Saturation xuống khoảng -30 (hoặc nhập số -30). Thuộc tính của Layer 1 lúc này vẫn là Normal (Xem vòng xanh).

4. Chọn Layer 2 và giảm cường độ màu của lớp này xuống thành ảnh không màu (xám): Vào Image > Adjustments > Hue/Satuartion và kéo thanh Saturation xuống hết cỡ được -100 (hoặc nhập số -100). Với Layer 2 này , thuộc tính (xem vòng xanh) chọn Soft Light (mịn sáng).

5. Chọn Layer 3 và tạo mặt nạ bóng mờ: Vào Image > Levels; Trong khung Input kéo thanh sáng (mốc bên phải 255) xuống còn khoảng 200. Lúc này lớp ảnh sẽ sáng quắc lên. Vẫn đang chọn Layer 3, nhấn vào Add Layer Mask (vòng tròn đỏ), sau đó nhấn chọn mặt nạ. Ở nút kép chọn màu, nhấn nút trên (Set foreground color) và chọn một màu xám trung bình (ở đây VinaCamera.com chọn màu #333333). Sau đó dùng công cụ chổi màu (Brush tool) và vẽ kín lên mặt nạ. Bạn sẽ nhận thấy lớp này trở nên bóng mờ.

Lúc này, nếu tất cả các lớp đều bật (xuất hiện hình con mắt) bạn sẽ thấy toàn bộ hiệu ứng gam màu vừa tạo xuất hiện trên ảnh. Ghép 3 lớp Layer 1, 2, 3 lại (Nhấn Shift+Ctrl+Alt+E) sẽ được lớp hiệu ứng hoàn chỉnh mới (Mixed Layer) mà vẫn giữ nguyên 3 lớp xử lý bên dưới.

Bạn có thể thử điều chỉnh gam màu tùy thích bằng cách điều chỉnh saturation của Layer 1 và Layer 2 (bước 3 và 4) cũng như cường độ sáng  (levels) ở bước 5.

VinaCamera Imaging
Ảnh gốc 

VinaCamera Imaging
Ảnh đã xử lý hiệu ứng

VinaCamera Imaging

Ảnh gốc

VinaCamera Imaging

Ảnh đã xử lý hiệu ứng

VinaCamera.com
2008-2010