VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

18 tạp chí nhiếp ảnh và máy ảnh nổi tiếng

Danh sách các tạp chí nhiếp ảnh và máy ảnh nổi tiếng (Sắp xếp không theo thứ tự đánh giá)

List of photography & camera magazines (not in any order of popularity or quality)

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

___________

1. Digital Camera World (Thế giới máy ảnh số)
2. Master Photo Digital (Chế ngự ảnh số)
3. Popular Photography and Imaging (Nhiếp ảnh và làm ảnh phổ thông)

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

__________

4. What Digital Camera (Chọn máy ảnh số nào)
5. American Photo (Nhiếp ảnh Mỹ)
6. Shutterbug (Vua phó nháy)

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

__________

7. Photo Techniques (Kỹ thuật nhiếp ảnh)
8. D-Photo (Ảnh số)
9. Digital Photographer (Nhiếp ảnh gia KTS)

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

__________

10. Digital Photography Techniques (Kỹ thuật nhiếp ảnh số)
11. Amateur Photographer (Nhiếp ảnh gia nghiệp dư)
12. Lenswork (Ống kính tác nghiệp)

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

__________

13. Outdoor Photographer (Nhiếp ảnh gia ngoài trời)
14. Digital Photo Pro (Nhiếp ảnh số chuyên nghiệp)
15. Professional Photographer (Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp)

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

__________

16. B&W: Black & White Magazine (Đen & Trắng: Tạp chí ảnh đen trắng)
17. Nature Photographer (Nhiếp ảnh gia thiên nhiên)
18. Practical Photography (Nhiếp ảnh thực hành)

Ghi chú: Các tiêu đề tạp chí được dịch nghĩa giúp độc giả Việt Nam phần nào khái niệm về nội dung tạp chí đăng tải.

VinaCamera.com
2008-2010

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn