Đà Nẵng đêm giao thừa tết Canh Dần lung linh pháo hoa cầu Sông Hàn.

VinaCamera Imaging

Thông số kỹ thuật:

  • Chế độ (mode): Thủ công hoàn toàn / Cầm tay (kê tay gốc cây và thành lan can ven sông)
  • Tiêu cự (focus): ~ vô cực (∞)
  • Khẩu độ mở (aperture): F/11
  • Tốc độ cửa chập (shutter speed): 1 – 1.3 giây (1s – 1.3s)
  • Cân bằng trắng (WB): Tự động (auto)
  • Độ nhạy ISO: 250
  • Ghi chú: Nếu bạn có chân máy (tripod) để đặt máy cố định, bạn có thể giảm tốc độ cửa chập hơn nữa (ví dụ 2 giây) và khép khẩu độ nhỏ hơn (ví dụ f/16) để tạo các vệt pháo dài hơn và dày đặc hơn.

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

VinaCamera.com
2008-2010