CÁC CHẾ ĐỘ ĐO SÁNG TRÊN MÁY KTS

VinaCamera Imaging

Giải thích các thuật ngữ căn sáng (metering)
1/ Evaluative metering
2/ Spot metering
3/ Partial metering
4/ Center-weighted average metering

Thuật ngữ tiếng Anh metering trong nhiếp ảnh nhằm chỉ chế độ đo (hay căn) ánh sáng cho bức ảnh để xác định độ phơi sáng (exposure) của một bức ảnh. Có nhiều điểm căn sáng và số lượng tùy thuộc từng dòng máy và đời máy. Do cả bức ảnh chỉ có thể thể hiện theo một giá trị phơi sáng duy nhất (tức là cả bức ảnh chỉ có 1 giá trị kết hợp giữa khẩu độ mở f và tốc độ cửa chập) nên cần cân nhắc ưu tiên điểm nào hay khu vực nào cần có ánh sáng tốt nhất trong bức ảnh, vì thế có nhiều chế độ đo sáng. Các chế độ đo sáng thông thường trên máy ảnh số:

1. Evaluative: (đo theo đánh giá chung) – Ở chế độ này (còn gọi là matrix), máy đo sáng ở nhiều điểm khác nhau trong khung hình rồi chia giá trị thành các nhóm khu vực để xác định độ sáng tốt nhất cho từng khu vực trên bức ảnh rồi chia trung bình. Sử dụng phù hợp khi muốn bức ảnh sáng đều trên toàn khuôn hình.

2. Spot: (đo một điểm) – Ở chế độ này, máy đo sáng ở một điểm nhỏ khoảng 5% khuôn hình trở xuống xung quanh điểm căn sáng chính và không (đúng hơn là ít) quan tâm tới các khu vực khác trong khuông hình. Sử dụng phù hợp khi muốn tập trung thể hiện một điểm (~5%) trên khuôn hình như phần mặt trên ảnh chân dung bán thân. Ánh sáng ở “điểm” này sẽ chuẩn nhất, các phần khác sẽ là thứ yếu.

3. Partial: (cục bộ / một phần) – Ở chế độ này, máy đo ánh sáng ở khoảng rộng diện tích khoảng 10-15% khuôn hình xung quanh điểm căn sáng chính và lấy giá trị trung bình (rộng hơn so với Spot). Sử dụng phù hợp khi cần ánh sáng điều hòa tốt ở một phần tỷ lệ như nêu trên trong bức ảnh.

4. Center-weighted: (đo trung tâm) – Ở chế độ này, máy đo toàn bộ khuôn hình nhưng ưu tiên khu vực khoảng 60-80% diện tích trung tâm bức ảnh và lấy ánh sáng trung bình. Phù hợp với việc cần có ánh sáng tốt nhất cho khu vực rộng ở trung tâm bức ảnh như chụp chân dung, nhóm người, cảnh vật nói chung. Đây là chế độ thông dụng nhất và thường lấy làm chế độ mặc định của nhà sản xuất.

VinaCamera.com
2008-2009