Lexar 256GB SDXC 600x memory card

VinaCamera Imaging

Thẻ nhớ 256GB của hãng Lexar hiện là thẻ nhớ SDXC có dung lượng lớn nhất thế giới, được sản xuất với công nghệ USH-I và có tốc độ ghi lên tới 600x (tức 90MB/s/giây).

Thẻ này hiện được bán với giá 744 bảng Anh (khoảng 24 triệu đồng).

Ghi chú

Tốc độ thẻ nhớ thường được các nhà sản xuất thể hiện theo 2 cách:
1. Tính theo đơn vị megabyte trên giây (MB/s)
2. Tính theo hệ số lần (ký hiệu dấu X)

Để qui đổi từ cách tính nọ sang cách tính kia, chỉ cần nhân hoặc chia với 150 KB. Ví dụ, thẻ nhớ tốc độ 133x bằng 133 x 150 = 19950 (tức khoảng 20MB/s); thẻ có tốc độ 30MB/s tương đương khoảng 30000 / 150 = 200x.

Để tính dung lượng ổ đĩa, thẻ nhớ, v.v… người ta thường tính làm tròn như sau:
- 1000 Bytes = 1 Kilobyte (KB)
- 1000 Kilobytes = 1 Megabyte (MB)
- 1000 Megabytes = 1 Gigabyte (GB)
- 1000 Gigabytes = 1 Terabyte (TB)

Và nếu bạn muốn biết thêm:
- 1000 Petabytes = 1 Exabyte
- 1000 Exabytes = 1 Zettabyte
- 1000 Zettabytes = 1 Yottabyte
- 1000 Yottabytes = 1 Brontobyte
- 1000 Brontobytes = 1 Geopbyte

VinaCamera.com
2008-2013