Những hình ảnh này được ghi lại trên một hòn đảo không có người sinh sống, cách đất liền gần nhất 2000 km.

Hy vọng clip này giúp bạn có thêm ý tưởng trong việc hình thành các dự án chụp ảnh về môi trường, dù là cá nhân hay nhóm bạn bè chơi ảnh với nhau, góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta.

Nguồn: Youtube.com

VinaCamera.com
2008-2013