VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery
Thật đáng tiếc !!!

Trình duyệt của bạn đang chặn các quảng cáo tài trợ cho sự tồn tại và phát triển của VinaCamera.com.

:'-(((

Hãy bảo vệ môi trường!

Những hình ảnh này được ghi lại trên một hòn đảo không có người sinh sống, cách đất liền gần nhất 2000 km.

Hy vọng clip này giúp bạn có thêm ý tưởng trong việc hình thành các dự án chụp ảnh về môi trường, dù là cá nhân hay nhóm bạn bè chơi ảnh với nhau, góp phần bảo vệ môi trường của chúng ta.

Nguồn: Youtube.com

VinaCamera.com
2008-2013

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.com