Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được cho là của nhiếp ảnh gia Thomas Sutton chụp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà toán học thể kỷ 19 James Clerk Maxwell vào năm 1861.

VinaCamera Imaging
Ảnh màu đầu tiên: Thomas Sutton – 1861

Hồi đó, Maxwell phát hiện ra rằng có thể tạo ra ảnh màu sử dụng ba kính lọc màu đỏ, lục và lam. Ông chỉ đạo cho nhiếp ảnh gia Thomas Sutton chụp ba bức ảnh của một dải vải ca-rô, mỗi bức sử dụng một kính lọc màu khác nhau chắn trước ống kính. Sau khi tráng phim ba bức ảnh, các ảnh này được chiếu lên màn ảnh sử dụng ba máy chiếu khác nhau, mỗi máy có gắn kích lọc có màu giống với màu của kính lọc đã sử dụng để chụp ra bức ảnh đó. Sau khi căn nét trùng khớp với nhau, hình ảnh tạo ra bởi ba bức ảnh trên là một hình ảnh có đầy đủ màu sắc. Ba bản phim này hiện nay vẫn còn được lưu giữ tại một bảo tàng nhỏ ở số 14 phố India, Edinburgh (Scotland, Anh Quốc) nơi trước kia là ngôi nhà Maxwell sinh ra.

VinaCamera Imaging
Ảnh màu của Louis Ducos du Hauron – 1877

VinaCamera Imaging
Ảnh màu của Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii – chụp khoảng 1909-1915

VinaCamera Imaging

VinaCamera Imaging

Một số ảnh màu đầu tiên ghi lại hình ảnh Thế chiến thứ nhất của Hans Hildenbrand – chụp 1915-1916

Xem thêm các ảnh màu chụp Thế chiến thứ nhất của Hans Hildenbrand tại đây.

Theo Wikipedia và Telegraph

VinaCamera.com
2008