Mời các bạn tham gia các nhóm Facebook VinaCamera.com!

vinacamera_photo_group_PID2997

VinaCamera Photo
Facebook VinaCamera.com
https://www.facebook.com/groups/vinacamera/

NIKON D7100
Hỗ trợ người sử dụng máy ảnh DSLR Nikon (bằng tiếng Việt)
https://www.facebook.com/groups/nikonowners/

Khoe Ảnh Đẹp
Đăng ảnh đẹp bạn chụp và xem ảnh đẹp của thành viên
https://www.facebook.com/groups/KhoeAnhDep/

English in Photography
Hỗ trợ bạn hiểu các thuật ngữ tiếng Anh trong nhiếp ảnh và thiết bị ngành ảnh
https://www.facebook.com/groups/english.in.photography/

Fanpage VinaCamera Training
Thông báo, trao đổi các vấn đề tìm hiểu, học các khóa học nhiếp ảnh tại Hà Nội
https://www.facebook.com/VinacameraTraining

VinaCamera.com
2008-2014