VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

EXPOSE, EXPOSURE

EXPOSE, EXPOSURE
English in Photography

  • Cho tiếp xúc (ở đây, trong nhiếp ảnh, là với ánh sáng); hay phơi sáng.
  • Để tạo hình ảnh phim (xưa) và cảm biến số (nay) cần được cho phơi sáng để nhận và ghi lại hình ảnh.
  • Mỗi lần phơi sáng như vậy tạo thành một kiểu ảnh, người Việt hay gọi tắt và một PÔ ảnh (exPOse) với gốc từ tương đương trong tiếng Pháp. Gọi vui chệch đi là một BÔ ảnh (cũng có người không nói được p hoặc nghe nhầm “bê phở” sang “bê bò”). Danh từ tiếng Anh là EXPOSURE.
  • Phơi sáng chưa đủ ánh sáng dẫn tới ánh bị thiếu sáng gọi là UNDEREXPOSE.
  • Phơi sáng thừa sáng, dư sáng gọi là OVEREXPOSE.
  • Giá trị ánh sáng của mỗi bức ảnh (giá trị phơi sáng) gọi là EV, viết tắt của EXPOSURE VALUE.

  • Dân chơi ảnh Việt Nam hay nói đến “đi phơi” là nói cái gì?
    Kiểu ảnh nào cũng đều có quá trình phơi sáng. Nhưng khi nói đến “đi phơi”, người chơi ảnh hàm ý phơi sáng lâu, thường là vào ban đêm để ghi lại hình ảnh trong điều kiện ánh sáng rất yếu hoặc/và tạo ra các hiệu ứng đặc biệt của việc phơi sáng lâu như những vệt đèn xe cộ qua lại, v.v… Đi phơi được hiểu là phơi lâu, hay “a LONG EXPOSURE” trong tiếng Anh.

VinaCamera.com
2008-2014

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn