VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Canon EOS 40D Dial (Vòng điều chỉnh chính)

VinaCamera Imaging

Hướng dẫn sử dụng vòng điều chỉnh chính Canon EOS 40D.

VinaCamera.com
2008

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn