RESULTS OF A DSLR SURVEY

VinaCamera.com xin công bố kết quả điều tra sử dụng máy ảnh ống kính đơn phản xạ kỹ thuật số DSLR (còn gọi là máy ảnh có gương lật) qua website VinaCamera.com của người dùng nói tiếng Việt. Qua điều tra cho thấy, trong số ngót 1000 người tham gia điều tra, số lượng người sử dụng máy ảnh DSLR Canon và Nikon là gần ngang nhau, đồng thời cũng chiếm số lượng áp đảo so với người sử dụng máy ảnh của các hãng khác.

VinaCamera Imaging
2014 DSLR Survey by VinaCamera.com

Với 53.4%, số lượng người sử dụng máy Nikon chiếm tỷ lệ cao nhất và quá bán, trong khi đó bám sát Nikon là số người sử dụng Canon, với 43.7%. Số lượng người sử dụng các loại máy ảnh khác (trong đó có Sony và Pentax) thể hiện con số hết sức khiêm tốn với tổng cộng các hãng khác này là 2.9%.

Về nơi sinh sống, chủ yếu người tham gia điều tra sinh sống tại Việt Nam, một điều dễ hiểu bởi cuộc điều tra sử dụng tiếng Việt trên một website hõ trợ nhiếp ảnh bằng tiếng Việt. Qua kết quả điều tra, có 95.1% người sinh sống ở Việt Nam và chỉ có 4.9% sống ở nước khác.

Cuộc điều tra cũng cho thấy, số người có thu nhập trung bình từ mức khá thấp (dưới 250 USD), trung bình (từ 250-500 USD) và thu nhập tương đối cao (trên 500 USD) có tỷ lệ ngang nhau trong số người tham gia điều tra, với mức thu nhập khá thấp chiếm 37.2%, trung bình chiếm 34.5% và thu nhập tương đối cao chiếm 28.3%.

Cũng liên quan đến tương quan giữa thu nhập và việc “chơi” các hãng máy ảnh DSLR khác nhau, số người chơi Canon có thu nhập tương đối thấp (< 250 USD) chiếm tỷ lệ cao nhất trong số người có Canon DSLR (~39%), và số lượng người có thu nhập trung bình và tương đối cao chia sẻ phần còn lại, với xấp xỉ 30% cho mỗi đối tượng. Với Nikon DSLR, số người có thu nhập tương đối thấp, trung bình và tương đối cao lần lượt chiếm các tỷ lệ (trong phạm vi tỷ lệ sử dụng Nikon) là 35.2%, 37.4% và 27.1%.

VinaCamera.com xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc điều tra nhỏ này.

Chúc các bạn chụp được nhiều ảnh đẹp!

VinaCamera Imaging
Cầu Long Biên – Nikon D200 + Tamron 17-50mm f/2.8 non-VC – Photo by VinaCamera.com 11.2014

VinaCamera.com
2008-2014