Nikon issued D750 service advisory for the reflection/flare issue

Với việc đưa ra dịch vụ tư vấn về thân D750 này, Nikon đã thừa nhận có hiện tượng bị lóa sáng trong một số trường hợp chụp ngược sáng sử dụng thân Nikon D750 ở một số thân máy này. Để kiểm tra xem máy của bạn có bị hiện tượng này không, truy cập trang này của Nikon: https://support.nikonusa.com/app/D750/sn và nhập số serial của thân D750. Trang web sẽ thông báo thân máy của bạn có bị hiện tượng này hay không.

Các thân máy D750 đã được Nikon điều chỉnh khắc phục hiện tượng này sẽ có dấu sơn đen trong lỗ ốc vít gắn chân máy (ở đáy của máy) như đăng tại trang web trên.

VinaCamera Imaging

Nikon USA issued a service advisory for the reflection/flare issue on the D750 camera. To check if your camera is affected and needs to be repaired, you can enter your serial number on this website (here is the EU link). A black dot inside the tripod socket on the bottom of the camera will indicated if the D750 cameras has already been serviced.

My guess is that this service advisory delayed the new firmware update program that was supposed to be announced yesterday.

Xem thêm (tiếng Anh) tại đây: NikonRumors.com: http://nikonrumors.com/2015/01/20/nikon-issued-d750-service-advisory-for-the-reflectionflare-issue.aspx

VinaCamera.com
2015