VinaCamera Imaging

A Short Course in Canon EOS Digital Rebel Photography

Sách tiếng Anh: Khóa học ngắn về chụp ảnh sử dụng máy ảnh Canon EOS Digital Rebel.

Sách này hướng dẫn chụp ảnh sáng tạo với máy KTS dòng EOS Digtal Rebel của Canon. Đây cũng là sách hướng dẫn nhiếp ảnh thú vị cho người chơi ảnh nghiệp dư nói chung.

Download link (PDF / 32.2MB):
Hotfile