VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Digital Camera Magazine – Mastering Exposure, Light & Color

Ba cuốn sách hướng dẫn nhiếp ảnh cơ bản

VinaCamera ImagingVinaCamera ImagingVinaCamera Imaging

1. Master Exposure / Chế ngự phơi sáng: 48 trang / PDF / 2.5MB

2. Master Light / Chế ngự ánh sáng: 49 trang / PDF / 2.9MB

3. Master Colour / Chế ngự màu sắc: 49 trang / PDF / 3.2MB

Đều bằng tiếng Anh

Tải về:

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn