VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery
Thật đáng tiếc !!!

Trình duyệt của bạn đang chặn các quảng cáo tài trợ cho sự tồn tại và phát triển của VinaCamera.com.

:'-(((

Digital Camera Magazine – Mastering Exposure, Light & Color

Ba cuốn sách hướng dẫn nhiếp ảnh cơ bản

1. Master Exposure / Chế ngự phơi sáng: 48 trang / PDF / 2.5MB

2. Master Light / Chế ngự ánh sáng: 49 trang / PDF / 2.9MB

3. Master Colour / Chế ngự màu sắc: 49 trang / PDF / 3.2MB

Đều bằng tiếng Anh

Tải về:

Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.com