Năm mới, chúc tất cả các bạn độc giả và bạn bè gần xa một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công, hạnh phúc và những bức ảnh tuyệt đẹp!

VinaCamera Imaging

VinaCamera DC

VinaCamera Imaging
Pháo hoa giao thừa Ất Mùi – Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

VinaCamera.com
2008-2015