Complete Photography Guide: Matering Composition

VinaCamera Imaging

Hướng dẫn tổng quan về nhiếp ảnh:
Làm chủ bố cục

Sáng tạo những bức ảnh đẹp chưa từng thấy với kỹ thuật chuyên nghiệp.

Định dạng: PDF
Kích cỡ tệp: 6.3 MB
Số trang: 49

Tải tệp tại đây.