Camera Raw – sử dụng như một plug-in trong Photoshop có nhiều công cụ hữu dụng chỉnh sửa ảnh thô (RAW), và trong nhiều trường hợp cả ảnh JPEG. Sau đây là các công cụ chỉnh sửa ánh sáng và màu sắc trong mục Cơ bản (Basic) của công cụ này.

VinaCamera Imaging
Kích vào ảnh để phóng to


Có thể tải và cài đặt phiên bản cập nhật Camera Raw tại đây (Dành cho Photoshop CS6 và CC):
https://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/camera-raw-plug-in-installer.html

VinaCamera.com
2880-2015