Chụp chim, bạn sẽ cần các ống kính tiêu cự dài (ống tele). Nhưng dài bao nhiêu là đủ? Hay nói cách khác, chim của bạn sẽ to từng nào trong khuôn hình? VinaCamera.com cung cấp 2 hình sau để bạn dễ hình dung và chuẩn bị ống kính cho “chuẩn”.

Hình 1: Khoảng cách chụp 10 mét tới chủ thể
VinaCamera Imaging
Kích vào ảnh để xem cỡ lớn hơn


Hình 2: Khoảng cách chụp 20 mét tới chủ thể
VinaCamera Imaging
Kích vào ảnh để xem cỡ lớn hơn

Hình dung, bạn muốn chụp 1 con chim có cỡ 20cm, với tiêu cự ống kính của bạn trên trên thân máy toàn khổ (FF / 35mm film) và ở khoảng cách 10m hoặc 20cm thì con chim đó sẽ to bằng chừng nào – hay có tỷ lệ như thế nào – trong khuôn hình. Nếu bạn sử dụng thân máy crop, hãy nhân tiêu cự ghi trên ống kính với hệ số crop (Nikon: 1.5x, Canon: 1.6x) để qui đổi ra tiêu cự tương đương trên thân máy toàn khổ full-frame (35mm film).

Với tiêu cự 500mm, chụp 1 con chim có kích thước 20cm, tỷ lệ chim trong khuôn hình ở các khoảng cách khác nhau sẽ như sau:
VinaCamera Imaging

VinaCamera.com
2008-2015