Máy ảnh KTS sử dụng cửa chập, gồm 2 hay nhiều mành chập cơ học hoặc/và mành chập điện tử, để điều tiết thời gian phơi sáng của một bức ảnh (exposure time / shutter speed). Sau đây là hình biểu diễn sơ bộ cơ chế đó.

VinaCamera Imaging

Cửa chập nằm sau ống kính và trước cảm biến. Để đạt được các tốc độ chụp cao, cửa chập thường có từ 2 tới nhiều tấm thép mỏng với cơ chế mở đóng chính xác. Khi bắt đầu nhấn chụp, mành 1 được mở ra, và tùy vào thời gian phơi sáng nhanh hay chậm, mành 2 được đóng vào kết thúc thời gian phơi sáng. Trên thực tế, với tốc độ chụp cao và rất cao, khoảng hở để ánh sáng lọt qua rồi tiếp xúc với cảm biến số chỉ là một khe hở nhỏ mà không phải là toàn bộ diện tích cửa chập, tức trong thời gian phơi sáng, mành 2 “đuổi” theo mành 1 tạo ra một khe hở hẹp quét ánh sáng trên cảm biến số.

Với hạn chế cơ học, độ chính xác của thời gian phơi sáng bị giảm đi đáng kể khi tốc độ chụp lên tới trên 1/2000s (1 phần 2000 giây). Với công nghệ số tiên tiến, máy ảnh số được thiết kế kết hợp mành chập cơ học với mành chập điện từ, tạo khả năng tăng tốc độ chụp lên tới 1/32000s hoặc cao hơn. Với các máy ảnh du lịch không có màn chập cơ học, thời gian phơi sáng hoàn toàn được điều tiết dựa vào màn chập điện tử.

Khi tốc độ chụp lên tới trên 1/4000s, máy ảnh số thường đều phải dùng tới màn chập điện tử để quản lý thời gian phơi sáng. Các cột pixels của cảm biến số sẽ thực hiện qui trình đọc (read out) và xả/làm mới (reset/refresh) tín hiệu số trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn – thường theo thứ tự từ trái qua phải – cho mỗi bức ảnh.

Với các máy ảnh không gương lật có cửa chập cơ học, của chập cơ học cần đóng mở 2 lần: Lần 1 đóng lại để xả thông tin đang ghi nhận trong quá trình “ngắm chụp” qua LCD/EVF, sau đó tới Lần 2 đóng mở thực hiện qui trình phơi sáng cho bức ảnh được chụp.

* Về độ bền, một số phân tích cho thấy, do cửa chập thường có 2 mành – hay 2 phần (trên/dưới, trước/sau) nên tính số lẫn hoạt động của mỗi mành thì DSLR và MILC là như nhau, như vậy độ bền là như nhau.
- DSLR: (1) Cửa chập ban đầu ở trạng thái đóng với 2 mành ở cùng vị trí (trên/dưới), (2) khi bấm chụp, mành 1 và 2 “đuổi nhau” chạy cùng chiều, (3) kết thúc một kiểu ảnh, mành 1 và 2 trả về vị trí ban đầu: Mỗi mành hoạt động 2 lần.
- MILC: (1) Cửa chập ban đầu ở trạng thái mở, mành 1 ở trên, mành 2 ở dưới, (2) khi bấm chụp, mành 2 chạy lên (mành 1 đứng im) – sau đó mành 1 chạy “đuổi theo” mành 2 xuống dưới, (3) kết thúc kiểu ảnh, mành 1 chạy lên trả về vị trí ban đầu, mành 2 đứng im: Mỗi mành hoạt động 2 lần.

VinaCamera.com
2008-2015