Ebook: Digital Photograph Techniques

VinaCamera ImagingAutumn 2008

Tạp chí Kỹ thuật nhiếp ảnh số – số mùa thu 2008

Tải từ rapidshare.com