Mô tả các thiết bị chiếu sáng trong phòng ảnh (Studio lights)

VinaCamera Imaging

Ảnh gốc: EBay

MÔ TẢ

1. Reflecting umbrella – Dù phản quang (ở VN còn gọi là hắt sáng)
2. Diffusing umbrella – Dù phân tán ánh sáng (Dù tán xạ)
3. Softbox – Hộp phân tán ánh sáng (Hộp tán xạ)
4. Reflector (silver and gold) – Tấm phản quang / hắt sáng hai mặt (màu bạc và vàng)
5. Adjustable light stand – Chân đèn có thể điều chỉnh
6. Remote control and cable – Bộ đièu khiển từ xa và dây cáp
7. Studio flashes (with bulbs) – Đèn phòng ảnh (có lắp bóng)
8. Barn-door – Chụp đèn ảnh
9. Color gel filters – Tấm lọc màu đục
10. Backdrop – Phông nền / tấm che

VinaCamera Imaging

VinaCamera.com
2008