Định dạng thẻ nhớ mới XQD hứa hẹn tăng tốc độ đọc và ghi lên gấp nhiều lần so với các chuẩn định dạng CF và SDHC/XC trước đây. Sau đây là 2 video so sánh chuẩn thẻ XQD mới và cac thẻ CF/SD cũ trên thân máy đời mới của Nikon là Nikon D500 (APS-C/crop) và Nikon D5 (Full-frame/FF), cũng như trên cùng thân máy Nikon D4S (Full-frame/FF).

Ghi chú
Tốc độ thẻ nhớ thường được các nhà sản xuất thể hiện theo 2 cách:

1. Tính theo đơn vị megabyte trên giây (MB/s)

2. Tính theo hệ số lần (ký hiệu dấu X).

Để qui đổi từ cách tính nọ sang cách tính kia, chỉ cần nhân hoặc chia với 150 KB. Ví dụ, thẻ nhớ tốc độ 133x bằng 133 x 150 = 19950 (tức khoảng 20MB/s); thẻ có tốc độ 30MB/s tương đương khoảng 30000 / 150 = 200x.

Để tính dung lượng ổ đĩa, thẻ nhớ, v.v… người ta thường tính làm tròn như sau:

- 1000 Bytes = 1 Kilobyte (KB)

- 1000 Kilobytes = 1 Megabyte (MB)

- 1000 Megabytes = 1 Gigabyte (GB)

- 1000 Gigabytes = 1 Terabyte (TB)

Và nếu bạn muốn biết thêm:

- 1000 Petabytes = 1 Exabyte

- 1000 Exabytes = 1 Zettabyte

- 1000 Zettabytes = 1 Yottabyte

- 1000 Yottabytes = 1 Brontobyte

- 1000 Brontobytes = 1 Geopbyte

Đọc thêm về XQD card (English):
https://en.wikipedia.org/wiki/XQD_card

VinaCamera.com
2008-2016