VINACMAERA.COM NHẬN ĐĂNG THÔNG TIN MIỄN PHÍ

  • Bạn sắp tổ chức các sự kiện triển lãm ảnh cần quảng bá?
  • Bạn có studio cần quảng cáo, quảng bá dịch vụ?
  • Bạn cần quảng cáo cho cửa hàng, cửa hiệu bán máy ảnh, ống kính và sản phẩm ngành ảnh?

Hãy gửi thông tin tới VinaCamera.com để được đăng tải – HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Qui cách thông tin

  • Phù hợp với các qui định của VinaCamera.com (xem tại đây).
  • Thông tin muốn đăng cần trình bày rõ ràng, có địa chỉ hành chính, số điện thoại và email để liên hệ trên thông tin quảng cáo, quảng bá sự kiện, studio, cửa hiệu. Có tiêu đề rõ ràng (đây sẽ là tiêu đề cho bài viết được đăng tải).
  • Không đăng tải các thông tin không phải sản phẩm ngành ảnh và không liên quan tới nhiếp ảnh.
  • Thông tin người chịu trách nhiệm cần rõ ràng: Họ và tên, số điện thoại, email liên hệ.
  • Nội dung: phần chữ không quá 1000 chữ và hình ảnh không quá 03 ảnh, kích thước cạnh dài không vượt quá 682px (ảnh to hơn sẽ được làm nhỏ lại đúng qui định).

Hãy gửi thông tin bạn muốn đăng tải ngay hôm nay tới email: contact@vinacamera.com.

Sau khi xét duyệt, hoặc/và trao đổi với bạn nếu cần chỉnh sửa, chúng tôi sẽ đăng tải ngay theo đúng một trong ba chuyên mục:
- Sự kiện – Events
- Nhà cung cấp sản phẩm
- Phòng ảnh – Studio

VinaCamera.com hân hạnh phục vụ.

LIÊN HỆ
Phone: 094.233.6686
Email: contact@vinacamera.com
Facebook: https://www.facebook.com/vinacamera

VinaCamera.com
2008-2017