Bảng so sánh cảm biến các thân máy DSRL Nikon.

VinaCamera Imaging

Kích để xem ảnh lớn hơn.

Bảng liệt kê các thân máy có gương lật (DSLR) của Nikon và điểm số đánh giá trung bình, dựa trên 3 thông số cảm biến:

  • Độ sâu màu (color depth) – Đóng vai trò quan trọng trong chụp ảnh chân dung
  • Dải sáng khả dụng (dynamic range) – Đóng vai trò quan trọng trong chụp ảnh phong cảnh
  • Độ nhạy bắt sáng trong môi trường ánh sáng yếu (low-light ISO) – Đóng vai trò quan trọng trong chụp ảnh thể thao

* Thông số theo DxO Mark

VinaCamera.com
2008-2016