Nếu chơi thân máy Nikon DSLR, bạn đã sử dụng hệ thống menu tiếp cận nhanh gọi là MY MENU (MENU CỦA TÔI) chưa? Nếu chưa, nên sử dụng ngay.

VinaCamera Imaging

MY MENU giúp bạn cài đặt và hiển thị các mục trình đơn thường xuyên sử dụng hoặc/và cần tiếp cận nhanh ngoài thực địa, cắt giảm thời gian điều chỉnh, tận dụng được cơ hội và khoảnh khắc chụp ảnh.


Sau khi cài đặt MY MENU, kết hợp với cài đặt chức năng hiển thị MY MENU bằng 1 nút điều khiển, bạn sẽ thấy tự tin hơn khi sử dụng mọi thân máy Nikon DSLR.


NÊN CÀI ĐẶT NHỮNG GÌ: Tuỳ thuộc nhu cầu và thói quen sử dụng từng người để cài đặt hợp lý, tuy nhiên một số tính năng ít sử dụng nhưng cần tiếp cận rất nhanh ngoài thực địa nên xem xét đưa vào MY MENU, trong đó có: Hẹn giờ (self-timer), Bât/tắt điều khiển từ xa hồng ngoại (remote ML-L3), chụp chồng ảnh (multiple-exposure), v.v…

Không cần đưa vào MY MENU các mục trình đơn có thể đễ dàng tiếp cận bằng hệ thống (tổ hợp) nút nằm trực tiếp trên thân máy, chỉ nên đưa vào các mục hay dùng hoặc cần dùng khẩn cấp nhưng nằm sâu trong hệ thống menu.


Nên sử dụng nút nào để gọi MY MENU ra: Cũng tuỳ vào thói quen sử dụng từng người, nhưng có 1 nút đa phần mọi người rất ít dùng là nút Xem DOF (Preview button) nằm sát ống kính, phía trên bên phải (xuôi máy). Khi cài đặt nút này để gọi MY MENU ra, bạn chỉ cần nhấn nút này 1 lần là đã có thể tiếp cận với MY MENY và các mục cần điều khiển nhanh trên Nikon DSLR của bạn.

* LƯU Ý: Không nên đặt chức năng FORMAT thẻ trong MY MENU nhằm tránh rủi ro bị xoá ảnh do thao tác nhanh trên MY MENU ngoài thực địa.

* Ghi chú: Mỗi thân máy có MY MENU nằm ở vị trí hơi khác nhau, nếu cần thêm thông tin, xin đặt câu hỏi cụ thể cho thân máy nào trong phần bình luận dưới đây!

VinaCamera.com
2008-2016