Gần đây, có nhiều ống kính máy ảnh được quảng cáo với tính năng vượt trội của thấu kính phẳng (aspherical lens).

Trong tiếng Anh, một hình cầu được gọi là sphere và tính từ sử dụng để chỉ một vật có hình cầu là spherical. Aspherical là từ đối nghĩa với spherical, có nghĩa là không có hình cầu, hoặc có thể gọi là phẳng (cho ấn tượng).

Các ống kính máy ảnh, khi nhìn từ ngoài vào, có hình cầu (hoặc một phần của hình cầu) như trước đây thường gây ra hiện tượng biến dạng hình ảnh hay “cầu sai” (spherical aberration). Để khắc phục điều này, các nhà sản xuất đã áp dụng công nghệ chế tạo các thấu kính có một mặt “phẳng” (hoặc gần như phẳng, đặc biệt ở mép ngoài của thấu kính) – là mặt ngoài ta có thể quan sát được khi nhìn vào một ống kính máy ảnh – gọi là aspherical lens. Các thấu kính này có trọng lượng nhẹ hơn các ống kính truyền thống do mỏng hơn.

Ống kính được chế tạo sử dung các thấu kính này có thể gọi là các ống kính phẳng (tạm dịch). Ống kính phẳng cho phép giảm thiểu hiện tượng “cầu sai” và vì vậy cho hình ảnh trung thực hơn về tỷ lệ các hình khối các đối tượng được chụp.

VinaCamera Imaging

Xem thêm “biến dạng màu sắc” (chromatic aberration)

VinaCamera.com
2008