VinaCamera Imaging

Để ảnh có độ sáng tối tôn chiều sâu của chủ thể, bạn có thể cần bố trí 2 đèn phía trước (đèn A và đèn B) lệch nhau, hoặc chênh cường độ ánh sáng (theo các tỷ lệ tuỳ ý như 1:2, 1:3, 1:4). Điều này cũng làm chủ thể có độ sáng tối hai bên đẹp hơn…

VinaCamer.com
2008