Một số kiểu bố trí đèn studio phổ biến

A. Máy ảnh
B. Chủ thể
C. Phông

Bố trí đèn

  1. Đèn chính (key light). Thường được bố trí sát chủ thể với tản sáng lớn nhằm tạo ánh sáng mịn cho chủ thể.
  2. Đèn phụ, đèn bồi (fill light). Thường đặt phía đối diện đèn chính, gần trục ống kính tới chủ thể và có tác dụng nâng sáng vùng tối.
  3. Đèn tóc (hair light). Bố trí phía trên cao tạo ánh sáng cho tóc bóng, cũng có thể tạo ven cho tóc.
  4. Đèn phông (background light). Đặt phía sau chủ thể, rọi vào phông thẳng hoặc chếch với chủ thể, độ cao tuỳ chỉnh giúp điều chỉnh ánh sáng phông phù hợp với ý độ chụp chênh sáng giữa phông nền và chủ thể.
  5. Đèn cách điệu (kicker / accent light). Có thể đặt ở các vị trí khác nhau, giúp tạo chiều sâu, kiểu cách đổ bóng đa dạng cho ảnh chân dung.

VinaCamera.com
2008-2015