Học cách điều chỉnh các yếu tố phơi sáng với máy ảnh ảo Camerasim.

Xem hướng dẫn sử dụng…


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Snap photo (Chụp): Sau khi cài đặt thông số giả lập, nhấn nút chụp to tròn. Quan sát các hiệu ứng thay đổi.
  • CÁC CHẾ ĐỘ CHỤP:Aperture Priority (Ưu tiên khẩu độ mở), Shutter Priority (Ưu tiên tốc độ cửa chập), Manual (Thủ công hoàn toàn)
  • Tripod: Có sử dụng chân máy.
  • Lighting (Ánh sáng): Sunny (trời nắng to), Mostly sunny (trời nắng vừa), Partly cloudy (trời có mấy), Overcast (trời nhiều mây), Bright indoors (trong nhà ánh sáng mạnh), Dim indoors (trong nhà ánh sáng yếu)
  • Distance (Khoảng cách):Khoảng cách từ máy tới chủ thể được tính bằng bộ (feet/ft), 1 bộ = 33cm.
  • Focal length (Tiêu cự): Tiêu cự ống kính được tính bằng mi-li-mét (mm).
  • ISO (Độ nhạy bắt sáng): Điều chỉnh độ nhạy bắt sáng của cảm biến theo ISO.
  • Aperture (Khẩu độ mở):Khẩu độ mở của ống kính tính theo f/stop – tức khẩu. Khẩu lớn nhất cho nhiều ánh sáng nhất là f/2.8; khẩu hẹp nhất cho ít ánh sáng nhất là f/22.
  • Speed (Tốc độ): Tốc độ cửa chập tính bằng giây (sec/s). Tốc độ chậm nhất cho thời gian phơi sáng lâu nhất là 1 giây, tốc độ nhanh nhất là 1/4000 giây.

VinaCamera.com
2008-2015