VinaCamera.com

Tư vấn nhiếp ảnh và thiết bị chuyên nghiệp

VinaCamera.com Gallery VinaCamera.com Gallery

Học đánh đèn studio với công cụ Lồng Đèn 3D

Đây là công cụ của Photoworkshop.com.

VinaCamera Imaging
Xem hướng dẫn…

HƯỚNG DẪN

Đây là công cụ Lồng Đèn 3D ảo rất thông minh giúp bạn hiểu và làm chủ cách bố trí đèn studio. Công cụ rất đơn giản, sử dụng như sau:

Trước tiên, bạn nhấn link này để chuyển tới trang công cụ.

Tiếp theo, lựa chọn xem các chế độ đánh đèn:
- MAIN LIGHT ONLY: Chỉ có đèn chính
- MAIN LIGHT W/FILL: Đèn chính và đèn bồi/táp (cường độ 50% đèn chính)

Ở một trong hai chế độ trên, bạn chỉ cần sử dụng chuột trỏ vào các đèn trong lồng đèn 3D sẽ được kết quả chiếu sáng cho chủ thể.

Link: THE PHOTOWORKSHOP LIGHTCAGE

VinaCamera.com
2008-2015

☄ Mời bạn tham gia bình luận tại mục Hỏi Đáp.

  ★ ★ ★ ★ ★

Tài trợ VinaCamera.comTrang chủ | Tài trợ | Hỏi đáp | Facebook | Hướng dẫn | Qui định sử dụng | Liên hệ | Chỉ dẫn