VinaCamera.com đăng thông tin sự kiện của bạn hoàn toàn miễn phí.

VinaCamera Imaging

Để đăng thông tin sự kiện, triển lãm ảnh và nghệ thuật trên vinacamera.com, mời bạn gửi thông tin tới chúng tôi theo địa chỉ email: contact@vinacamera.com

THÔNG TIN BAO GỒM

  • Tên sự kiện
  • Thông tin người phụ trách truyền thông: Họ tên, số điện thoại, thông tin liên hệ khác.
  • Giới thiệu sự kiện: Nội dung giới thiệu, liên kết tới trang chính của sự kiện.
  • Thời gian, địa điểm tổ chức.
  • Một số hình ảnh liên quan: Ảnh JPEG chiều ngang 600px,  số lượng tối đa 5 ảnh; có thể kèm link nhúng video (chúng tôi không lưu trữ video trên máy chủ của vinacamera.com).
  • Thông tin khác nếu có.
  • Liên hệ thêm: 094.233.6686

Bài đăng thông tin sự kiện sẽ được hiển thị theo dòng tin trên trang chủ (trong khoảng thời gian tối thiểu 01 tuần kể từ ngày đăng), và trong mục Sự kiện – Events trên VinaCamera.com.

Chúng tôi sẽ đăng sự kiện ngay sau khi xác minh thông tin và bảo đảm các sự kiện được tổ chức đúng với qui định của pháp luật Việt Nam.

VinaCamera.com
2008-2016